1K Special Dubbed Clip

Clip - " Naruto Saying Goodbye to Minato! "

CAST

     Naruto Uzumaki        Janamejai Gurvasis
                          Minato Namikaze        Sunny Singh (Senmon Dubber)


DUBBED BY

Anime DubTubeTHANKS TO