Dusshera Special - Naruto & Sasuke V Momoshiki Hindi Dubbed

Special - " Naruto & Sasuke V Momoshiki! "

CAST
Naruto Uzumkai        Naruto Reza        
 Sasuke Uchiha        Priyanshu Sain
Momoshiki Otsutuku        Sonu Singh                    
Boruto Uzumaki        Parv Rawal           


DOWNLOAD

Google Drive - 178 mb


DUBBED BY

Anime DubTube